BƠM CHÂN KHÔNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔNG DẦU

Bơm chân không không dầu Lafil 300

◆ Chân không tối đa: 105mbar ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 20-23 lit/phút ◆ Tốc độ ...
11,596,000 đ

Bơm chân không không dầu Lafil 400

◆ Chân không tối đa: 30mbar ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 20-23 lit/phút ◆ Tốc độ quay: ...
14,245,000 đ

Bơm chân không không dầu Rocker 300

◆ Chân không tối đa: 105mbar ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 20-23 lit/phút ◆ Tốc độ quay: ...
5,895,000 đ

Bơm chân không 12V - Rocker 300DC

◆ Chân không tối đa: 145mbar ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 25 lit/phút ◆ Tốc độ quay: 1800 ...
9,197,000 đ

Bơm chân không không dầu Rocker 400

◆ Chân không tối đa: 106mbar ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 34-37 lit/phút ◆ Tốc độ quay: ...
8,697,000 đ

Bơm chân không không dầu Rocker 410

◆ Chân không tối đa: 30mbar ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 20-23 lit/phút ◆ Tốc độ quay: ...
8,075,000 đ

Bơm áp lực chân không không dầu Rocker 430

◆ Chân không tối đa: 170mbar ◆ Áp suất tối đa: 80psi ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 28-34 ...
9,946,000 đ

Bơm chân không không dầu Rocker 800

◆ Chân không tối đa: 120mbar ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 80-100 lit/phút ◆ Tốc độ quay: ...
12,995,000 đ

BƠM CHÂN KHÔNG KHÁNG HÓA CHẤT

Bơm chân không kháng hóa chất Chemker 300

◆ Chân không tối đa: 80mbar ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 18-20 lit/phút ◆ Tốc độ quay: 1450-1700 ...
18,444,000 đ

Bơm chân không kháng hóa chất Chemker 400

◆ Chân không tối đa: 105mbar ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 33-38 lit/phút ◆ Tốc độ quay: 1450-1700 ...
27,991,000 đ

Bơm chân không kháng hóa chất Chemker 410

◆ Chân không tối đa: 10mbar ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 18-20 lit/phút ◆ Tốc độ quay: 1450-1700 ...
27,991,000 đ

Bơm chân không kháng hóa chất Chemker 411

◆ Chân không tối đa: 10mbar ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 18-20 lit/phút ◆ Tốc độ quay: ...
31,489,000 đ

Bơm chân không kháng hóa chất Chemker 611

◆ Chân không tối đa: 755mmHg ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 34-30 lit/phút ◆ Tốc độ ...
46,484,000 đ

Bơm chân không kháng hóa chất Chemker 610

◆ Chân không tối đa: 755mmHg ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 34-30 lit/phút ◆ Tốc độ ...
42,985,000 đ

Bơm chân không kháng hóa chất Chemker 600

◆ Chân không tối đa: 710mmHg ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 65-60 lit/phút ◆ Tốc độ ...
42,985,000 đ

BƠM CHÂN KHÔNG DẠNG MÀNG

Bơm chân không màng Alligator 200

◆ Điện áp đầu vào DC, 1.8A ◆ Chân không tối đa: 313 mbar ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: ...
24,641,000 đ

BƠM CHÂN KHÔNG TUABIN

Lọc hút khí bằng thép không gỉ cho bơm chân không

◆ Dùng để ngăn không cho dầu dạng sương phun ra phòng, giữ cho phòng thí nghiệm được sạch sẽ
1,949,000 đ

Bơm chân không tuabin trục quay Tanker 150

◆ Khoảng chân không tối đa: 0.1Torr ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 127-142 lit/phút ◆ Tốc độ ...
13,845,000 đ

Bơm chân không tuabin trục quay Tanker 215

◆ Khoảng chân không tối đa: 0.05Torr ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 36-42 lit/phút ◆ Tốc độ ...
12,345,000 đ

Bơm chân không tuabin trục quay Tanker 230

◆ Khoảng chân không tối đa: 0.05Torr ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 70-85 lit/phút ◆ Tốc độ ...
15,694,000 đ

Dầu bôi trơn Tanker SC

◆ Dung tích: 500 ml/chai ◆ Độ nhớt: 47 mm2/s (40℃) ◆ Độ nhớt: 7 mm2/s (100℃) ◆ Mật độ: 868 Kg/m3
Liên hệ

Bơm chân không tuabin trục quay Tanker 130

◆ Khoảng chân không tối đa: 0.1Torr ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 85-70 lit/phút ◆ Tốc độ ...
11,496,000 đ

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU

Máy nén khí không dầu Rocker 320

◆ Áp suất tối đa: 80 psi ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 12-14 lit/phút ◆ Tốc độ quay: 1400-1700 RPM ◆ ...
6,348,000 đ

Máy nén khí không dầu Rocker 420

◆ Áp suất tối đa: 80psi ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 25 - 27lit/phút ◆ Tốc độ quay: 1400-1700 RPM ◆ ...
8,697,000 đ

Máy nén khí không dầu Rocker 440

◆ Áp suất tối đa: 40 - 60psi ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 25-27lit/phút ◆ Tốc độ ...
16,045,000 đ

BƠM CHÂN KHÔNG PHỦ PTPE

Bơm chân không phủ PTFE kháng hóa chất Rocker 410C

◆ Chân không tối đa: 740mmHg ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 23-20 lit/phút ◆ Tốc độ quay: 1750 ...
14,595,000 đ

Bơm chân không phủ PTFE kháng hóa chất Rocker 400C

◆ Chân không tối đa: 680mmHg ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 34-31 lit/phút ◆ Tốc độ quay: ...
14,595,000 đ

Bơm chân không phủ PTFE kháng hóa chất Lafil 300C

◆ Chân không tối đa: 170mbar ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 20-23 lit/phút ◆ Tốc độ ...
14,745,000 đ

Bơm chân không phủ PTFE kháng hóa chất Rocker 300C

◆ Chân không tối đa: 145mbar ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 20 - 23 lit/phút ◆ Tốc độ quay: ...
9,696,000 đ

PHỤ KIỆN MÁY BƠM